PERUMIL - IZNAD SVIH KROVOVA!

Perumil je crep vrhunskog kvaliteta i elegantnog estetskog dizajna, Spoj je iskustva, znanja i najnovije tehnologije u području krovnih pokrivača. Perumil crepovi su proizvedeni od prirodnih materijala, koji imaju ateste i ekološki su čisti.

Prednost Perumil krovnog pokrivača:

-Vodonepropusnost i visoka otpornost na atmosferske uticaje:
Perumil crep zbog svoje veoma visoke gustine ne upija vodu za razliku od klasičnih glinenih crepova, sto dovodi do dve izrazite prednosti:
- težina krova ne varira, sto je izuzeto značajno za krovnu konstrukciju,
- ne menja se zapremina pa crep ima veliku čvrstoću i neobično visoku otpornost na mraz i smrzavanje.
Tako da naši krovovi pružaju najbolju otpornost na ekstremne padavine, grad, mraz i druga opterećenja. 

-Mogucnost izbora boje Vašeg krova i zaštita od prljanja i mahovine:
Perumil crep je kompletno obojen u celoj masi, sa površinskom obradom koja daje izuzetno glatku površinu, izraziti kolorni efekat i osigurava dugovečan i lep izlged krova, kao i dodatnim zaštitnim slojem koji omogućuje zaštitu od prljanja i mahovine. 

-Lakši od klasicnih glinenih crepova po m2 površine krova: 
Perumil crepovi su lakši od klasičnih glinenih crepova po m2 površine krova. Ali u slučaju jakog vetra i oluje, relativno veća težina pojedinačnog crepa zbog veće geometrije crepa predstavlja prednost. 

-Dimenzije crepa i jednostavno pokrivanje: 
Najnoviji tehnoloski process osigurava konstantan oblik, tako da crep naleže idealno jedan na drugi, dok savršena konstrukcija crepova Perumil omogućuje lakše i brže pokrivanje. Perumil crep je idelano ravan jer se sušenje obavlja u specijalnim kalupima, dok za razliku glina ima svoje zakonitosti: glineni proizvodi se priliko sušenja i prilikom pečenja blago dimenzijonalno deformišu (tkz. vitoperenje).

-Vek trajanja vise od 100 godina.
Zbog svoje strukture Perumil crep je daleko dugotrajniji od tradicionalnih glinenih crepova. Čvrstoća Perumil crepa vremenom raste, dok glineni svoju najveću čvrstoću imaju u trenutku pečenja i ona godinama opada.

 

Kontrola kvaliteta našeg crepa kontinuirano se proverava, kao i kvalitet ulaznih sirovina. Pored toga kotnrolu u skladu sa standardima vrši akreditovana Laboratorija za ispitivanje materijala pri Institutu.

 

Crepovi Perumil proizvedeni su od visoko-kvalitetnog betona sa idealnim vodocementnim faktorom, čime je sprečeno stvaranje pora. Rad  sa takvom sirovinom nam omogućuju najnovije kompjuterski kontrolisane mašine.

 

Nova automatizovana linija (svi materijali se doziraju automatski) nam omogućava kontrolu u realnom vremenu i osigurava konstantan kvalitet.

Svi naši crepovi imaju 30-godišnju garanciju u skladu sa SRPS standardima.

Kompletna ponuda:

IZRAČUNAVANJE POTREBNOG MATERIJALA

Ukoliko nam dostavite plan, ili crtež mi Vam možemo tačno izračunati koliko Vam je crepa i ostalog materijala potrebno.

 

Vaše planove možete slati na mail: office@perumil.com